HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 67 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 91
verziju sigurnosnog softvera nadogradite ili nabavite softver prema želji, kako biste potpuno zaštitili
ra
č
unalo.
Upotreba antivirusnog softvera
Ra
č
unalni virusi mogu onemogu
ć
iti programe, uslužne programe ili operacijski sustav te uzrokovati
nepravilan rad. Antivirusni softver može otkriti ve
ć
inu virusa, uništiti ih te u ve
ć
ini slu
č
ajeva popraviti
prouzrokovanu štetu.
Dodatne informacije o ra
č
unalnim virusima potražite u pomo
ć
i i podršci tako da u okvir za
pretraživanje upišete
virusi
.
Upotreba softvera vatrozida
Vatrozidi služe sprje
č
avanju neovlaštenog pristupa sustavu ili mreži. Vatrozid može biti samo softver
koji instalirate na ra
č
unalo i/ili mrežu ili pak kombinacija hardvera i softvera.
Postoje dvije vrste vatrozida.
Vatrozid kao softver u glavnom ra
č
unalu, koji štiti samo ra
č
unalo na kojem je instaliran.
Mrežni vatrozid, instaliran izme
đ
u DSL ili kabelskog modema i ku
ć
ne mreže, koji štiti sva
umrežena ra
č
unala.
Kada je na sustavu instaliran vatrozid, svi podaci koji u sustav ulaze ili iz njega izlaze nadziru se i
uspore
đ
uju se s korisni
č
ki definiranim sigurnosnim mjerilima. Blokiraju se podaci koji nisu uskla
đ
eni s
tim mjerilima.
Instalacija softverskih ažuriranja
Softver tvrtke HP, Microsoft Windows ili softver neovisnih proizvo
đ
a
č
a instaliran na ra
č
unalu treba
redovito ažurirati radi otklanjanja sigurnosnih problema i poboljšanja softverskih performansi.
Dodatne informacije potražite u odjeljku
Ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa
na stranici
51
.
Instalacija sigurnosnih ažuriranja za sustav Windows
Ažuriranja operacijskog sustava i drugog softvera mogu postati dostupna po završetku proizvodnje
ra
č
unala. Microsoft šalje upozorenja o klju
č
nim ažuriranjima. Da biste zaštitili ra
č
unalo od povrede
sigurnosti i ra
č
unalnih virusa, instalirajte sva klju
č
na ažuriranja tvrtke Microsoft
č
im primite obavijest.
Da biste bili sigurni da su sva dostupna ažuriranja instalirana na ra
č
unalo, pro
č
itajte ove smjernice:
Pokrenite Windows Update što je prije mogu
ć
e nakon postavljanja ra
č
unala. Odaberite
Start
>
Svi programi
>
Windows Update
.
Nakon toga svakog mjeseca pokrenite Windows Update.
Ažuriranja za Windows i ostale Microsoftove programe nabavite
č
im postanu dostupna putem
Microsoftovog web-mjesta i putem veze za pristup ažuriranjima u pomo
ć
i i podršci.
Instalacija HP-ovih softverskih ažuriranja i ažuriranja drugih proizvo
đ
a
č
a
HP preporu
č
uje da redovito ažurirate softver i upravlja
č
ke programe koji su izvorno instalirani na
ra
č
unalo. Najnovije verzije preuzmite na web-mjestu
support
. Na tom se web-
mjestu tako
đ
er možete registrirati za primanje automatskih obavijesti o ažuriranjima kada postanu
dostupna.
Instalacija softverskih ažuriranja
57
Sample