HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 61 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 91
Ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa
HP preporu
č
uje redovito ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa s najnovijim verzijama.
Ažuriranja mogu riješiti probleme i donijeti nove zna
č
ajke i mogu
ć
nosti vašem ra
č
unalu. Tehnologija
se uvijek mijenja i ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa omogu
ć
uje ra
č
unalu da radi s
najnovijom dostupnom tehnologijom. Na primjer, starije grafi
č
ke komponente možda ne
ć
e dobro raditi
s najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih upravlja
č
kih programa ne
ć
ete izvu
ć
i najviše iz svoje
opreme.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP-ovih programa i upravlja
č
kih programa, idite na stranicu
support
. Osim toga, registrirajte se za primanje obavijesti o automatskom
ažuriranju kada ono postane dostupno.
Ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa
51
Sample