HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 59 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 91
8
Održavanje ra
č
unala
Vrlo je važno obavljati redovito održavanje ra
č
unala kako biste ga zadržali u optimalnom stanju. Ovo
poglavlje sadrži informacije o poboljšavanju performansi ra
č
unala pokretanjem alata kao što su
Defragmentacija diska i
Č
ć
enje diska. Sadrži i informacije o ažuriranju programa i upravlja
č
kih
programa, upute za
č
ć
enje ra
č
unala te savjete za putovanje s ra
č
unalom.
Poboljšanje performansi
Svatko želi brzo ra
č
unalo. Obavljanjem redovitih zadataka održavanja te upotrebom alata kao što su
Defragmentacija diska i
Č
ć
enje diska možete drasti
č
no poboljšati performanse ra
č
unala. Osim toga,
kako vaše ra
č
unalo postaje starije, trebate razmotriti instaliranje ve
ć
ih pogona i dodavanje dodatne
memorije.
Upotreba softvera HP 3D DriveGuard (samo odabrani modeli)
HP 3D DriveGuard provodi zaštitu tvrdog diska parkiranjem pogona i zaustavljanjem podatkovnih
zahtjeva u bilo kojem od ovih stanja:
kada vam ispadne ra
č
unalo
kada premještate ra
č
unalo sa zatvorenim zaslonom dok se napaja iz baterije
Kratko vrijeme nakon jednoga od ovih doga
đ
aja, HP 3D DriveGuard vratit
ć
e tvrdi disk u normalni rad.
NAPOMENA:
HP 3D DriveGuard štiti tvrde diskove u primarnom i sekundarnom odjeljku za tvrdi
disk. Tvrdi diskovi spojeni na USB priklju
č
ke nisu zašti
ć
eni softverom HP 3D DriveGuard.
Dodatne informacije potražite u softverskoj pomo
ć
i za HP 3D DriveGuard.
Upotreba defragmentacije diska
Tijekom dulje uporabe ra
č
unala datoteke na tvrdom disku postat
ć
e fragmentirane. Kada je pogon
fragmentiran, to zna
č
i da se podaci na njemu ne nalaze u blizini drugih podataka (sekvenciji) te zbog
toga tvrdi disk teže pronalazi datoteke i time usporava rad ra
č
unala. Defragmentacija diska
konsolidirat
ć
e (ili ponovno organizirati) fragmentirane datoteke i mape na tvrdom disku tako da
sustav može raditi u
č
inkovitije.
NAPOMENA:
Na SSD pogonima nije potrebno pokrenuti defragmentaciju diska.
Defragmentacija diska nakon pokretanja radi bez nadzora. Me
đ
utim, ovisno o veli
č
ini tvrdog diska i
broju fragmentiranih datoteka, rad programa Defragmentacija diska može potrajati i više od sat
vremena.
Poboljšanje performansi
49
Sample