HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 50 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 91
Odabir plana napajanja
Plan napajanja upravlja na
č
inom na koji ra
č
unalo upotrebljava energiju i olakšava uštedu energije i
maksimizaciju performansi.
Dostupni su sljede
ć
i planovi napajanja:
HP-ova preporuka
. Automatski uskla
đ
uje performanse s uštedom energije.
Ušteda energije
. Štedi energiju smanjivanjem performansi sustava i svjetline zaslona.
Visoka performansa
. Daje prednost performansama, ali može potrošiti više struje.
Možete stvoriti i vlastiti plan napajanja i prilagoditi ga svojim potrebama.
Odaberite plan napajanja ili stvorite vlastiti plan pomo
ć
u programa HP Power Manager (samo
odabrani modeli) ili upravlja
č
ke plo
č
e sustava Windows.
Da biste pokrenuli HP Power Manager, odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Hardver i zvuk
>
HP
Power Manager
.
Da biste pristupili mogu
ć
nostima napajanja na upravlja
č
koj plo
č
i, odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka
plo
č
a
>
Sustav i sigurnost
>
Mogu
ć
nosti napajanja
, a zatim odaberite plan napajanja s popisa.
40
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample