HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 5 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 91
Sadržaj
1
Ispravno pokretanje
........................................................................................................................................
1
Najbolji postupci
...................................................................................................................................
1
Zabavne stvari koje možete
č
initi
.........................................................................................................
2
Dodatni resursi tvrtke HP
.....................................................................................................................
3
2
Upoznavanje ra
č
unala
....................................................................................................................................
4
Pronalaženje informacija o hardveru i softveru
....................................................................................
4
Desna strana
........................................................................................................................................
5
Lijeva strana
.........................................................................................................................................
6
Prikaz
...................................................................................................................................................
7
Gornja strana
........................................................................................................................................
8
TouchPad
............................................................................................................................
8
Žaruljice
...............................................................................................................................
9
Gumb, zvu
č
nici i niskotonski zvu
č
nik
.................................................................................
10
Tipke
..................................................................................................................................
11
Donja strana
.......................................................................................................................................
12
Naljepnice
...........................................................................................................................................
13
3
Povezivanje s mrežom
..................................................................................................................................
14
Povezivanje s beži
č
nom mrežom
.......................................................................................................
15
Upotreba kontrola beži
č
ne veze
........................................................................................
15
Upotreba gumba za beži
č
nu vezu
.....................................................................
15
Upotreba softvera HP Connection Manager (HP-ov upravitelj veze) (samo
na odabranim modelima)
..................................................................................
15
Upotreba kontrola operacijskog sustava
...........................................................
16
Upotreba WLAN-a
.............................................................................................................
16
Upotreba davatelja internetskih usluga (ISP)
....................................................
16
Postavljanje beži
č
ne mreže WLAN
...................................................................
17
Konfiguriranje beži
č
nog usmjeriva
č
a
................................................................
17
Zaštita WLAN-a
.................................................................................................
17
Povezivanje s WLAN-om
..................................................................................
18
Upotreba Bluetooth beži
č
nih ure
đ
aja
.................................................................................
18
v
Sample