HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 45 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 91
Zakretanje
Rotiranje omogu
ć
uje okretanje stavki poput fotografija. Za rotiranje položite lijevi kažiprst u TouchPad
podru
č
je. Pomi
č
ite desni kažiprst oko položenog prsta u smjeru od 12 prema 3 sata. Za rotiranje u
obrnutom smjeru pomi
č
ite desni kažiprst od 3 sata do 12 sati.
NAPOMENA:
Rotiranje je prema zadanim postavkama tvorni
č
ki onemogu
ć
eno.
Pomaci
Nagli pokreti omogu
ć
uju kretanje po zaslonima ili brzo pomicanje kroz dokumente. Da biste se brzo
pomicali, pomo
ć
u tri prsta dodirujte zonu dodirne plo
č
ice (TouchPada) laganim, brzim pomacima
prema gore, dolje, lijevo ili desno.
NAPOMENA:
Funkcija pomicanja s tri prsta prema zadanom je onemogu
ć
ena u tvornici.
Upotreba TouchPada
35
Sample