HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 44 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 91
Pomicanje
Funkcija pomicanja je korisna za pomicanje prema gore, dolje ili na stranu po stranici ili slici. Za
pomicanje stavite dva lagano razdvojena prsta na TouchPad i povucite ih preko ure
đ
aja TouchPad
prema gore, prema dolje, ulijevo ili udesno.
NAPOMENA:
Brzina pomicanja kontrolira se brzinom prsta.
Pincetne geste/zumiranje
Pincetnim gestama možete pove
ć
ati ili smanjiti slike ili tekst.
Stavku možete pove
ć
ati tako da stavite dva prsta zajedno na TouchPad, a zatim prste postupno
širite.
Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na TouchPad, a zatim ih postupno
približite.
34
Poglavlje 5
Upotreba tipkovnice i pokaziva
č
kih ure
đ
aja
Sample