HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 42 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 91
Pomicanje
Da biste pomaknuli zaslonski pokaziva
č
, povucite jednim prstom preko površine TouchPad-a u
željenom smjeru.
Odabir
Upotrijebite lijevi i desni gumb za TouchPad jednako kao što upotrebljavate i odgovaraju
ć
e tipke na
vanjskom mišu.
32
Poglavlje 5
Upotreba tipkovnice i pokaziva
č
kih ure
đ
aja
Sample