HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 39 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 91
Upotreba TouchPada
Klasi
č
ni je TouchPad zamijenjen naprednim da bi se ponudila zamjena za miš velike preciznosti koja
podržava geste. Da biste pomaknuli zaslonski pokaziva
č
, jednim prstom povucite preko TouchPada u
željenom smjeru. Lijevu i desnu tipku TouchPada koristite kao odgovaraju
ć
e tipke na vanjskom mišu.
Za razliku od standardnog TouchPada, TouchPad ne koristi vidljive tipke za klik lijevom tipkom miša i
klik desnom tipkom miša. TouchPad, ovisno o modelu prijenosnog ra
č
unala, može imati obi
č
nu
površinu, a može i koristiti bijele ili crvene crte koje nazna
č
uju razli
č
ita podru
č
ja TouchPada za klik
lijevom tipkom miša i klik desnom tipkom miša te geste, primjerice pomicanje.
Korištenje gesta TouchPada
Da biste postavke i akcije gesti TouchPada prilagodili svom ukusu:
1.
Odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Hardver i zvuk
>
Miš
.
2.
Na kartici
Postavke ure
đ
aja
u oknu Svojstva miša odaberite ure
đ
aj
Synaptics ClickPad
i
kliknite gumb
Postavke
.
Upotreba TouchPada
29
Sample