HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 33 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 91
Omogu
ć
ivanje i onemogu
ć
ivanje programa Beats Audio
Da biste omogu
ć
ili ili onemogu
ć
ili program Beats Audio, pritisnite tipku
fn
zajedno s tipkom Tipka
b
.
U sljede
ć
oj se tablici opisuje zna
č
enje ikona programa Beats Audio koje se pojavljuju na zaslonu
kada pritisnete tipkovni pre
č
ac programa Beats Audio (
fn
+
b
).
Ikona
Definicija
Beats Audio je omogu
ć
en.
Beats Audio je onemogu
ć
en.
Provjeravanje zvuka
Da biste provjerili funkcije zvuka na ra
č
unalu, slijedite ove korake:
1.
Odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Hardver i zvuk
>
Zvuk
.
2.
Kada se otvori prozor Zvuk, kliknite karticu
Zvukovi
. U odjeljku
Doga
đ
aji programa
odaberite
bilo koji zvu
č
ni doga
đ
aj, poput zvu
č
nog signala ili alarma i kliknite gumb
Testiraj
.
Trebali biste
č
uti zvuk kroz zvu
č
nike ili kroz priklju
č
ene slušalice.
Da biste provjerili funkcije snimanja na ra
č
unalu, slijedite ove korake:
1.
Odaberite
Start
>
Svi programi
>
Dodaci
>
Snima
č
zvuka
.
2.
Kliknite
Po
č
ni snimanje
, a zatim govorite u mikrofon. Spremite datoteku na radnu površinu.
3.
Otvorite multimedijski program i reproducirajte snimku.
Da biste potvrdili ili promijenili audio postavke na ra
č
unalu, odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Hardver i zvuk
>
Zvuk
.
Upotreba video funkcije
HP-ovo ra
č
unalo je snažan video ure
đ
aj koji omogu
ć
uje gledanje video toka s omiljenih web-mjesta i
preuzimanje videozapisa i filmova koje možete gledati na ra
č
unalu, bez potrebe za pristupanjem
mreži.
Da biste pove
ć
ali užitak gledanja, povežite vanjski monitor, projektor ili TV pomo
ć
u priklju
č
ka za
video na ra
č
unalu. Vaše ra
č
unalo ima priklju
č
ak za multimedijsko su
č
elje visoke definicije (HDMI),
koji omogu
ć
uje priklju
č
ivanje monitora ili televizora visoke razlu
č
ivosti.
VAŽNO:
Provjerite je li vanjski ure
đ
aj povezan s ispravnim priklju
č
kom na ra
č
unalu pomo
ć
u
ispravnog kabela. Ako imate pitanja, pogledajte upute proizvo
đ
a
č
a proizvoda.
Upotreba video funkcije
23
Sample