HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 32 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 91
Upotreba web-kamere
Vaše ra
č
unalo ima integriranu web-kameru, snažan alat za društveno umrežavanje pomo
ć
u kojeg
možete komunicirati s prijateljima i kolegama u neposrednoj blizini ili na drugom kraju svijeta.
Pomo
ć
u web-kamere možete emitirati videozapis pomo
ć
u softvera za razmjenu izravnih poruka,
snimati i dijeliti videozapis te snimati fotografije.
Da biste pokrenuli web-kameru, odaberite
Start
>
Svi programi
>
Komunikacija i razgovor
>
CyberLink YouCam
.
Za pojedinosti o upotrebi web-kamere odaberite
Start
>
Pomo
ć
i podrška
.
Upotreba zvuka
Na HP-ovom ra
č
unalu možete reproducirati glazbene CD-ove, preuzimati i slušati glazbu, emitirati
audiosadržaj s weba (uklju
č
uju
ć
i radio), snimati audio ili kombinirati audio i video kako biste stvorili
multimedijski sadržaj. Da biste pove
ć
ali užitak slušanja, priklju
č
ite vanjske audio ure
đ
aje poput
zvu
č
nika ili slušalica.
Povezivanje zvu
č
nika
Možete priklju
č
iti oži
č
ene zvu
č
nike na ra
č
unalo tako da ih priklju
č
ite na USB priklju
č
ke (ili na uti
č
nicu
za audioizlaz) na ra
č
unalu ili priklju
č
noj stanici.
Da biste na ra
č
unalo priklju
č
ili
beži
č
ne
zvu
č
nike, slijedite upute proizvo
đ
a
č
a ure
đ
aja. Da biste
povezali zvu
č
nike visoke definicije s ra
č
unalom, pogledajte odjeljak
Konfiguriranje audio postavki
(pomo
ć
u HDMI TV-a)
na stranici
24
. Prije povezivanja audioure
đ
aja svakako prilagodite glasno
ć
u.
Povezivanje slušalica
Možete priklju
č
iti oži
č
ene slušalice u uti
č
nicu za slušalice na ra
č
unalu.
Da biste povezali
beži
č
ne
slušalice s ra
č
unalom, slijedite upute proizvo
đ
a
č
a ure
đ
aja.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od tjelesne ozljede, prilagodite glasno
ć
u prije nego što
stavite slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Za dodatne informacije o sigurnosti pogledajte
odjeljak
Obavijesti o propisima, sigurnosti i o
č
uvanju okoliša
.
Povezivanje mikrofona
Da biste snimali audio, priklju
č
ite mikrofon u uti
č
nicu za mikrofon na ra
č
unalu. Za najbolje rezultate
pri samom snimanju govorite izravno u mikrofon i snimajte zvuk u okruženju bez pozadinske buke.
Upotreba programa Beats Audio
Beats Audio poboljšana je zna
č
ajka zvuka koja pruža duboki i kontrolirani bas, a istodobno zvuk
održava jasnim.
Pristup upravlja
č
koj plo
č
i programa Beats Audio
Upravlja
č
ka plo
č
a programa Beats Audio omogu
ć
uje prikazivanje i ru
č
no upravljanje postavkama
zvuka i basa.
Da biste otvorili upravlja
č
ku plo
č
u programa Beats Audio, odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Hardver i zvuk
>
Upravlja
č
ka plo
č
a programa Beats Audio
.
22
Poglavlje 4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Sample