HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 30 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 91
4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Upotrebljavajte HP-ovo ra
č
unalo kao zabavni centar na kojem se možete družiti putem web-kamere,
uživati i upravljati glazbom te preuzimati i gledati filmove. Kako bi vaše ra
č
unalo postalo još mo
ć
niji
zabavni centar, priklju
č
ite vanjske ure
đ
aje kao što su zvu
č
nici, slušalice, monitor, projektor, TV i
ure
đ
aji visoke razlu
č
ivosti na odabranim modelima.
Zna
č
ajke multimedije
Ovo su neke od zna
č
ajki zabave na ra
č
unalu.
Komponenta
Opis
(1)
Interni mikrofoni (2)
Snimaju zvuk.
(2)
Žaruljica web-kamere
Uklju
č
eno: koristi se web-kamera.
(3)
HP-ova HD web-kamera TrueVision
Snima videozapise i fotografije te omogu
ć
uje
sudjelovanje u videokonferencijama i razgovoru
putem interneta pomo
ć
u videostreaminga.
Da biste koristili web-kameru, odaberite
Start
>
Svi
programi
>
Komunikacija i razgovor
>
CyberLink
YouCam
.
20
Poglavlje 4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Sample