HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 20 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 91
Gumb, zvu
č
nici i niskotonski zvu
č
nik
Komponenta
Opis
(1)
Gumb za napajanje
Kad je ra
č
unalo isklju
č
eno, pritisnite gumb za
uklju
č
ivanje ra
č
unala.
Kad je ra
č
unalo uklju
č
eno, kratko pritisnite gumb da
biste pokrenuli stanje mirovanja.
Kada je ra
č
unalo u stanju mirovanja, kratko pritisnite
gumb da biste izašli iz stanja mirovanja.
Kada je ra
č
unalo u stanju hibernacije, kratko pritisnite
gumb da biste izašli iz stanja hibernacije.
OPREZ:
Pritisak i držanje gumba za uklju
č
ivanje dovest
ć
e do gubitka podataka koji nisu spremljeni.
Ako je ra
č
unalo prestalo reagirati te postupci za
isklju
č
ivanje sustava Microsoft® Windows® ne djeluju,
pritisnite i držite gumb za uklju
č
ivanje i isklju
č
ivanje
najmanje 5 sekundi da biste isklju
č
ili ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Zna
č
ajka Intel® Rapid Start Technology
tvorni
č
ki je omogu
ć
ena za odabrane modele. Rapid Start
Technology omogu
ć
uje brzo nastavljanje rada ra
č
unala
nakon neaktivnosti. Dodatne informacije potražite u odjeljku
Upotreba stanja mirovanja i hibernacije
na stranici
37
.
Da biste saznali više o postavkama napajanja, odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Sustav i sigurnost
>
Mogu
ć
nosti napajanja
ili pogledajte odjeljak
Upravljanje
napajanjem
na stranici
36
.
(2)
Zvu
č
nici (2)
Proizvode zvuk.
(3)
HP-ov niskotonski zvu
č
nik s trostrukom
refleksijom niskih tonova
Omogu
ć
uje snažniji zvuk basa.
10
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample