HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 83 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 90
Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)
Med HP Recovery-partitionen (kun på visse modeller) kan du foretage systemgenoprettelse eller
genoprette et minimeret billede uden brug af genoprettelsesdiske eller et USB-
genoprettelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig fungerer.
Sådan startes HP Recovery Manager fra HP Recovery-partitionen:
VIGTIGT:
For tabletter: Forbind tastatur-docken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)
1.
Tryk på
f11
, når computeren genstarter.
- eller -
Tryk på tasten
f11
og hold den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
2.
Vælg layoutet på dit tastatur.
3.
Vælg
Fejlfinding
fra menuen startindstillinger.
4.
Vælg
Recovery Manager
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP Recovery-medier til at genoprette
Du kan bruge HP Recovery-medier til at genoprette det oprindelige system Denne metode kan
bruges, hvis dit system ikke har en HP Recovery-partition, eller hvis harddisken ikke fungerer korrekt.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Indsæt det HP genoprettelsesmedie, du oprettede, og genstart computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal
computerens startrækkefølge ændres. Se
Ændring af startrækkefølgen for computeren:
på side
73
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af startrækkefølgen for computeren:
Hvis computeren ikke genstarter i HP Recovery Manager, kan du ændre dens startrækkefølge, som
er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan
ændre valg for et optisk drev eller et USB-flashdrev.
Sådan ændres startrækkefølge:
1.
Indsæt det HP Recovery-medie, du oprettede.
2.
Genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f9
for startmuligheder.
3.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
Fjernelse af HP Recovery-partitionen
HP Recovery Manager-softwaren giver dig mulighed for at fjerne HP Recovery-partitionen for at
frigøre plads på harddisken.
VIGTIGT:
Efter du har fjernet HP Recovery-partitionen, kan du ikke længere bruge Windows
Opdater, den Windows-funktion som fjerner alt og geninstallerer Windows, eller HP Recovery
Manager. Så før du fjerner gendannelsespartition, skal du oprette HP genoprettelsesmedier; se
Oprettelse af HP Recovery-medier
på side
70
.
Gendannelse og genoprettelse
73
Sample