HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 82 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 90
gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller) eller bruge det HP genoprettelsesmedie, som
du har oprettet. Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
72
for at få flere
oplysninger. Se
Oprettelse af HP Recovery-medier
på side
70
, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier
Hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge muligheden Factory Reset på HP Recovery-
medierne til at genoprette fabriksbilledet på det nye drev. Se
Genoprettelse ved brug af HP
Recovery Manager
på side
72
for at få flere oplysninger.
Hvis du vil fjerne genoprettelsespartitionen for at få mere plads på harddisken, kan du fra HP
Recovery Manager bruge muligheden Remove Recovery Partition.
Se
Fjernelse af HP Recovery-partitionen
på side
73
for at få flere oplysninger.
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige
fabrikstilstand ved hjælp af de HP genoprettelsesmedier, som du har oprettet, eller ved hjælp af HP
Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller). Se
Oprettelse af HP Recovery-medier
på side
70
, hvis
du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
Hvis du bruger HP Recovery-medier, kan du vælge blandt følgende genoprettelsesmuligheder:
Systemgenoprettelse – geninstallerer der oprindelige operativsystem, og konfigurerer derefter
indstillingerne for de programmer, der blev installeret på fabrikken.
Minimeret billedgenoprettelse (kun udvalgte modeller) – Geninstallerer operativsystemet og alle
hardwarerelaterede drivere og programmer, men ikke andre softwareprogrammer.
Nulstil til fabriksindstillinger – Gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at
slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den
operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.
HP Recovery-partition (kun udvalgte modeller) tillader Systemgendannelse og Gendannelse af
minimeret billede.
Hvad du har brug for at vide
HP Recovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der
ikke er leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted
eller geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
Genoprettelse via HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
Der skal bruges HP Recovery-medier, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se
Oprettelse af
HP Recovery-medier
på side
70
, hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
Du skal bruge HP Recovery-medier for at kunne foretage Factory Reset (Fabriksnulstilling). Se
Oprettelse af HP Recovery-medier
på side
70
, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier
Hvis HP Recovery-mediet ikke fungerer, kan du hente genoprettelsesmedier til systemet fra
support. Se brochuren
Telefonnumre verden over
, som fulgte med computeren. Du kan også
finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til
support
, vælg dit land eller
region, og følg anvisningerne på skærmen.
VIGTIGT:
HP Recovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Før du
bruger starter genoprettelse, skal du sikkerhedskopiere alle personlige data, du vil bevare.
72
Kapitel 10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample