HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 81 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 90
eller bd-re (genskrivbare Blu-ray-diske). De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-
softwaren. Du kan også bruge et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.
Hvis din computer ikke indeholder et integreret, optisk drev med dvd-skrivefunktioner, kan du
bruge et valgfrit eksternt, optisk drev (købes separat) til at oprette genoprettelsesdiske, eller du
kan hente genoprettelsesdiske på fra support. Se brochuren
Telefonnumre verden over
, som
fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til
support
, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis
du bruger et eksternt optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en USB-port på computeren. Drevet
kan ikke tilsluttes en USB-port på en ekstern enhed, f.eks. en USB-hub.
Kontroller, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette
genoprettelsesmedier.
Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke oprettelsesprocessen.
Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle
genoprettelses-dvd'er. HP Recovery Manager afslutter brænding af den aktuelle dvd. Næste
gang du åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt, om de resterende diske skal brændes.
Sådan oprettes HP Recovery-medier:
VIGTIGT:
For tabletter: Forbind tastatur-docken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)
1.
Skriv
genopret
på startskærmen, og vælg derefter
HP Recovery Manager
.
2.
Vælg
Oprettelse af genoprettelsesmedier
, og følg anvisningerne på skærmen.
Hvis du nogensinde får brug for at genoprette systemet, kan du se
Genoprettelse ved brug af HP
Recovery Manager
på side
72
.
Gendannelse og genoprettelse
Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din
situation og ekspertiseniveau:
Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger og vejledningstrin i Hjælp
og support. Skriv
hjælp
fra startskærmen, og vælg derefter
Hjælp og support
.
Hvis du har brug for at afhjælpe et problem med et forudinstalleret program eller en
forudinstalleret driver, skal du bruge muligheden Drivers and Applications Reinstall
(Geninstallation af drivere og programmer) i HP Recovery Manager til at geninstallere de
individuelle programmer eller drivere.
Skriv
genoprettelse
på startskærmen, vælg
HP Recovery Manager
, vælg derefter
Drivers
and Applications Reinstall
(Geninstallation af drivere og programmer), og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Hvis du ønsker at nulstille din computer ved brug af et minimeret billede, kan du vælge
indstillingen HP Minimized Image Recovery fra HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)
eller fra HP Recovery-medierne. Minimized Image Recovery installerer kun drivere og
hardwareaktiverende programmer. Andre programmer, der er inkluderet i billedet fortsætter med
at være tilgængelige til installation igennem indstillingen (Geninstallation af drivere og
programmer) i HP Recovery Manager.
Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
72
for at få flere oplysninger.
Hvis du ønsker at gendanne den originale partitionering og det indhold, som computeren blev
leveret med fra fabrikken, kan du benytte valgmuligheden Systemgendannelse fra HP
Gendannelse og genoprettelse
71
Sample