HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 80 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 90
10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer:
Oprettelse af genoprettelsesmedier og sikkerhedskopier
Gendannelse og genoprettelse af systemet
Oprettelse af genoprettelsesmedier og sikkerhedskopier
1.
Når du har konfigureret computeren, skal du oprette HP Recovery-medier. I dette oprettes der
en sikkerhedskopi af HP Recovery-partitionen på computeren. Sikkerhedskopien kan bruges til
at geninstallere det oprindelige operativsystem i tilfælde, hvor harddisken er ødelagt eller er
blevet udskiftet.
HP Recovery-medier, som du opretter, giver dig følgende genoprettelsesmuligheder:
Systemgenoprettelse – geninstaller det oprindelige operativsystem og de programmer, der
blev installeret fra fabrikken.
Minimeret billedgenoprettelse – geninstallerer operativsystemet og alle hardwarerelaterede
drivere og programmer, men ikke andre softwareprogrammer.
Nulstil til fabriksindstillinger – Gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved
at slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer
den operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.
Se
Oprettelse af HP Recovery-medier
på side
70
.
2.
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger og
vejledningstrin i Hjælp og support. Skriv
hjælp
fra startskærmen, og vælg derefter
Hjælp og
support
.
Oprettelse af HP Recovery-medier
HP Recovery Manager er et softwareprogram, der giver dig en måde at oprette
genoprettelsesmedier, efter du har konfigureret computeren. HP Recovery-medier kan bruges til at
udføre en systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver ødelagt. Systemgenoprettelse geninstallerer
det oprindelige operativsystem og de programmer, der blev installeret fra fabrikken og konfigurerer
derefter indstillingerne for programmerne. HP Recovery-medier kan også bruges til at tilpasse
systemet eller genoprette fabriksbilledet hvis du udskifter harddisken.
Der kan kun oprettes et sæt HP Recovery-medier. Pas godt på disse genoprettelsesværktøjer,
og opbevar dem et sikkert sted.
HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede lagerkapacitet for
det tomme flashdrev eller det antal tomme dvd-diske, der vil være påkrævet.
Hvis du vil oprette genoprettelsesdiske, skal din computer være udstyret med et optisk drev med
dvd-skrivefunktionalitet, og du skal kun bruge dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl-og dvd+r dl-diske af høj
kvalitet. Brug ikke læse- og genskrivbare diske, f.eks. cd±rw, dvd±rw og double-layer dvd±rw-
70
Kapitel 10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample