HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 78 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 90
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG:
Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du
kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern
strømkilde vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering,
mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg
nedenstående anvisninger ved download og installation:
Undlad at afbryde strømmen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
1.
Skriv
hp support assistant
på startskærmen, og vælg app'en
HP Support Assistant
.
2.
Klik på
Updates and tune-ups
(Opdateringer), og vælg derefter
Check for HP updates now
(Se
efter HP-opgraderinger nu).
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
Identificér den nyeste BIOS-opdatering og sammenlign den med den BIOS-version, der
aktuelt er installeret på computeren. Hvis opdateringen er nyere end din BIOS-version, skal
du skrive dato, navn eller et anden id-element ned. Du kan få brug for disse oplysninger til
at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Hvis opdateringen er nyere end din BIOS, skal du notere stien til placeringen på din
harddisk, hvor BIOS-opdateringen downloades. Du får brug for denne sti, når du er klar til
at installere opdateringen.
BEMÆRK:
Hvis du slutter computeren til et netværk, skal du rådføre dig med
netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-
opdateringer.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg eventuelle anvisninger på skærmen, når du er færdig med
at downloade. Hvis der ikke vises anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Skriv
fil
fra startskærmen, og vælg derefter
Stifinder
.
2.
Klik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Ved hjælp af den harddisksti, som du noterede tidligere, skal du nu åbne den mappe på
harddisken, som indeholder opdateringen.
4.
Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks.
filnavn
.exe).
Installationen af BIOS begynder.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette
den downloadede fil fra harddisken.
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som gør det muligt
at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardwaren fungerer korrekt. Værktøjet kører
68
Kapitel 9
Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
Sample