HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 77 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 90
9
Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility
(Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
Hjælpeprogrammet Setup Utility, også kaldet Basic Input/Output System (BIOS), styrer
kommunikationen mellem alle input- og output-enheder på systemet (f.eks. diskdrev, skærm, tastatur,
mus og printer). Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) omfatter indstillinger for de typer enheder,
der er installeret, computerens opstart og mængden af system- og udvidelseshukommelse.
Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)
Hvis du vil starte Setup Utility (BIOS), skal du tænde eller genstarte computeren, hurtigt trykke på
esc
og derefter trykke på
f10
.
BEMÆRK:
Du skal være meget forsigtig, når du foretage ændringer hjælpeprogrammet Setup
Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.
Opdatering af BIOS
Opdaterede versioner til BIOS kan være tilgængelige på HP's websted.
De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes
SoftPaqs
.
Visse download-pakker indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder oplysninger om
installation af filen og fejlfinding.
Sådan fastslår du BIOS-versionen
For at fastslå om tilgængelige BIOS-opdateringer indeholder nyere BIOS-versioner end dem, der
aktuelt er installeret på computeren, er du nødt til at vide, hvilken system-BIOS-version der aktuelt er
installeret.
Du kan få vist oplysninger om BIOS-version (også kaldet
ROM-dato
og
System-BIOS
) ved at trykke
fn
+
esc
(hvis du allerede har startet Windows) eller ved at åbne hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS).
1.
Start hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) (se
Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS)
på side
67
).
2.
Anvend piletasterne til at vælge
Hovedmenu
.
3.
Hvis du vil afslutte hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) uden at gemme dine ændringer, skal
du med piletasterne til at vælge
Exit (Afslut)
, vælge
Exit Discarding Changes (Afslut uden at
gemme)
og derefter trykke på
Enter
.
4.
Vælg
Ja
.
Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)
67
Sample