HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 7 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 90
Brug af tasterne
.................................................................................................................
41
Brug af handlingstasterne
.................................................................................
41
Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows
....................................
42
Brug af genvejstasterne
....................................................................................
42
Brug af det integrerede, numeriske tastatur
......................................................................
42
Brug af stemmestyring (kun udvalgte modeller)
.................................................................................
43
6
Strømstyring
....................................................................................................................................................
44
Start af slumre- eller dvaletilstand
......................................................................................................
44
Manuel start og afslutning af slumretilstand
......................................................................
44
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)
..................................
45
Indstille adgangskodebeskyttelse ved vækning
.................................................................
45
Brug af batterimåleren og indstillinger af strømstyring
.......................................................................
45
Kørsel på batteristrøm
........................................................................................................................
45
Udtagning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
.......................................................
46
Sådan finder du batterioplysninger
....................................................................................
46
Batteribesparelse
...............................................................................................................
46
Identificering af lave batteriniveauer
..................................................................................
47
Afhjælpning af lav batterispænding
...................................................................................
47
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde
til rådighed
.........................................................................................................
47
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde
til rådighed
.........................................................................................................
47
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte
dvaletilstand
......................................................................................................
47
Opbevaring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
.....................................................
48
Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
..................................................
48
Udskiftning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
.....................................................
48
Kørsel på ekstern vekselstrøm
...........................................................................................................
48
Fejlfinding af strømproblemer
............................................................................................
49
HP CoolSense (kun udvalgte modeller)
.............................................................................................
49
Opdatering af dit softwareindhold med Intel Smart Connect Technology (kun udvalgte modeller)
....
50
Nedlukning (slukning) af computeren
.................................................................................................
50
Hybrid Graphics og AMD Dual Graphics (kun udvalgte modeller)
.....................................................
51
Brug af Hybrid Graphics (kun udvalgte modeller)
..............................................................
51
Brug af Dual Graphics (kun udvalgte modeller)
.................................................................
51
7
Vedligeholdelse af computeren
......................................................................................................................
52
Forbedring af ydeevnen
.....................................................................................................................
52
Håndtering af drev
.............................................................................................................
52
Udskiftning af en harddisk
.................................................................................................
52
vii
Sample