HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 67 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 90
FORSIGTIG:
EDS (Electrostatic discharge) kan beskadige elektroniske komponenter. Før du
påbegynder en procedure, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at
berøre en metalgenstand med jordforbindelse.
BEMÆRK:
Hvis du tilføjer eller udskifter hukommelsesmodulet i computeren med et enkelt
hukommelsesmodul, skal hukommelsesmodulet sættes ind i stikket nærmest systemkortet.
BEMÆRK:
Hvis du vil bruge en konfiguration med to kanaler med et ekstra hukommelsesmodul,
skal du sørge for, at hukommelsesmodulerne er identiske.
Sådan tilføjes eller udskiftes et hukommelsesmodul:
FORSIGTIG:
Sådan forebygger du tab af data, og at systemet ikke reagerer:
Sluk for computeren, før du tilføjer eller skifter hukommelsesmoduler. Tag ikke et hukommelsesmodul
ud, mens computeren er tændt eller i slumre- eller dvaletilstand.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at
trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.
1.
Gem dataene, og sluk for computeren.
2.
Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
3.
Tag netledningen ud af stikkontakten.
4.
Vend computeren med undersiden opad på en plan overflade.
5.
Tag batteriet ud af computeren (se
Udtagning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
på side
46
).
6.
Fjern servicedækslet fra computeren.
7.
Hvis du skal udskifte et hukommelsesmodul, skal du fjerne det eksisterende
hukommelsesmodul:
a.
Træk ud i klemmerne
(1)
på hver side af hukommelsesmodulet.
Hukommelsesmodulet vipper op.
Forbedring af ydeevnen
57
Sample