HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 65 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 90
3.
Fjern harddiskmuffen
(3)
fra harddisken.
Når du vil installere en harddiske, skal du udføre dette i omvendt rækkefølge.
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte modeller)
HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataforespørgsler i
følgende situationer:
Du taber computeren.
Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.
Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.
BEMÆRK:
Fordi solid state-drev (SSD) ikke har bevægelige dele, kræver de ikke HP 3D
DriveGuard protection.
BEMÆRK:
En harddisk i et primært harddiskrum eller i et sekundært harddiskrum er beskyttet af
HP 3D DriveGuard. En harddisk, der er installeret i en dockingenhed (ekstraudstyr) eller er sluttet til
en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.
Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til HP 3D DriveGuard-softwaren.
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard
Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i et primært harddiskrum
og/eller drevet i et sekundært harddiskrum (kun udvalgte modeller) er parkeret. Brug ikonet i
meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen på Windows-skrivebordet eller i Mobility Center
for at konstatere, om et drev i øjeblikket er beskyttet eller om det er parkeret:
Forbedring af ydeevnen
55
Sample