HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 63 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 90
FORSIGTIG:
Sådan forebygger du tab af data, og at systemet ikke reagerer:
Inden du fjerner eller indsætter et drev, skal du lukke computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt
computeren er slukket, i slumretilstand eller i dvaletilstand, kan du tænde for den og derefter lukke
den via operativsystemet.
Inden harddisken tages ud:
1.
Gem dataene, og sluk for computeren.
2.
Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
3.
Tag netledningen ud af stikkontakten.
4.
Vend computeren med undersiden opad på en plan overflade.
5.
Tag batteriet ud af computeren (se
Udtagning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
på side
46
).
Tag harddisken ud:
1.
Løsn skruen på dækslet til harddisken
(1)
.
2.
Løft harddiskdæksletet
(2)
og fjern det dernæst
(3)
fra computeren.
3.
Løft låsen på harddisk-kabelstikket
(1)
og kobl harddiskkablet
(2)
fra computeren.
4.
Fjern skruen
(3)
fra harddisken.
Forbedring af ydeevnen
53
Sample