HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 62 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 90
7
Vedligeholdelse af computeren
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette
kapitel indeholder oplysninger om at forbedre ydeevnen af din computer ved at køre værktøjer, som
f.eks. Diskdefragmentering og Diskoprydning. Det indeholder oplysninger om opdatering af dine
programmer og drivere, anvisninger til rengøring af din computer samt tip til at rejse med din
computer.
Forbedring af ydeevnen
Alle ønsker en hurtig computer, og ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af
værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning, kan du drastisk forbedre computerens
ydeevne. Og efterhånden som computeren bliver ældre, skulle du måske overveje at installere større
drev og tilføjelse af mere hukommelse.
Håndtering af drev
Overhold følgende forholdsregler ved håndtering af drev:
Inden du fjerner eller indsætter et drev, skal du lukke computeren ned. Hvis du er i tvivl om,
hvorvidt computeren er slukket, i slumretilstand eller i dvaletilstand, kan du tænde for den og
derefter lukke den.
Før du håndterer et drev, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
jordforbundet overflade.
Undlad at berøre tilslutningsstikkene på et flytbart drev eller på computeren.
Undlad at bruge overdreven kraft, når du indsætter et drev i en drevplads.
Hvis du skal sende et drev med posten, skal du pakke det i boblepakning eller anden egnet,
beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".
Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de
metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
Fjern medier fra et drev, før du fjerner drevet fra drevpladsen eller rejser med, sender eller
opbevarer et drev.
Undlad at skrive på tastaturet eller flytte computeren, mens det optiske drev skriver til en disk.
Skriveprocessen er følsom over for vibrationer.
Før du flytter en computer, der er sluttet til en ekstern harddisk, skal du starte slumretilstand og
vente, indtil skærmen er ryddet, eller helt frakoble den eksterne harddisk.
Udskiftning af en harddisk
FORSIGTIG:
Drev er skrøbelige computerkomponenter, som skal håndteres varsomt. Tab ikke et
drev, placer ikke genstande på det, og udsæt det ikke for væsker eller ekstrem temperatur eller
luftfugtighed. Se
Håndtering af drev
på side
52
, hvis du ønsker oplysninger om specifikke
forholdsregler ved håndtering af drev.
52
Kapitel 7
Vedligeholdelse af computeren
Sample