HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 60 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 90
Opdatering af dit softwareindhold med Intel Smart Connect
Technology (kun udvalgte modeller)
Når computeren er i slumretilstand, kan Intel® Smart Connect Technology ind i mellem få
computeren til at gå ud af slumretilstanden. Hvis der er en tilgængelig netværksforbindelse, opdaterer
Smart Connect åbne apps f.eks. din e-mail-indbakke, sociale netværkssteder og nyhedssider og
derefter vender computeren tilbage til slumretilstanden. Smart Connect synkroniserer også indhold,
som du har oprettet offline, f.eks. e-mails. Når computeren afslutter slumretilstand, har du øjeblikkelig
adgang til din opdaterede oplysninger.
Hvis du vil aktivere denne funktion eller justere indstillingerne manuelt, skal du skrive
smart
startskærmen og derefter vælge Intel® Smart Connect Technology.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG:
Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit
arbejde, før du lukker computeren.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker
derefter skærmen og computeren.
Luk computeren under følgende forhold:
Når du skal udskifte batteriet eller have adgang til komponenter inden i computeren
Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- eller videoport
Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Selvom du kan lukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-
kommandoen Luk computeren:
BEMÆRK:
Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du afslutte slumre- eller
dvaletilstand, før du kan foretage nedlukning ved at trykke kort på tænd-/sluk-knappen.
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist
amuletterne.
3.
Klik på
Indstil
, klik på ikonet
Tænd/sluk
og klik derefter på
Luk computeren
.
- eller -
Højreklik på knappen
Start
i nederste venstre hjørne af skærmen, markér
Luk ned
, og vælg
derefter
Luk ned
.
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning,
kan du forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
Tryk på
ctrl
+
alt
+
delete
, klik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Tryk på, og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
Tag batteriet ud på modeller med et batteri, der kan udskiftes af brugeren.
50
Kapitel 6
Strømstyring
Sample