HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 58 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 90
Opbevaring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
FORSIGTIG:
For at undgå beskadigelse af batteriet bør det ikke udsættes for høje temperaturer i
længere perioder.
Hvis en computer ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger, skal
du tage batteriet ud og opbevare det separat på et køligt, tørt sted for at forlænge batteriets
spænding.
Et batteri, der ikke anvendes, skal kontrolleres hver 6. måned. Hvis kapaciteten er mindre end 50
procent, skal batteriet oplades, inden det udtages til opbevaring.
Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
ADVARSEL!
Formindsk risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at demontere, knuse
eller gennemhulle batteriet. Undgå at kortslutte eksterne kontakter. Bortskaf ikke batteriet ved at
brænde det eller smide det i vandet.
Du kan finde yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier i
Generelle bemærkninger,
sikkerhed og miljø
. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive
support
, og
derefter vælge appen
HP Support Assistant
.
Udskiftning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
Batterikontrol i HPSupport Assistant giver dig besked om at udskifte batteriet, når en indbygget celle
ikke oplader korrekt, eller når batteriets lagringskapacitet har nået en svag tilstand. Hvis batteriet er
dækket af en HP-garanti, omfatter vejledningen et garanti-id. En meddelelse henviser dig til HP's
websted, hvor du kan få flere oplysninger om at bestille et nyt batteri.
Kørsel på ekstern vekselstrøm
Se plakaten
Installationsvejledning
, der findes i kassen med computeren, for at få oplysninger om at
tilslutte vekselstrøm.
Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet ekstern vekselstrøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en docking/udvidelsesenhed.
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun den vekselstrømsadapter,
der fulgte med computeren, en reservevekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel
vekselstrømsadapter, der er købt af HP, der må anvendes.
Slut computeren til en ekstern vekselstrømskilde under de følgende forhold:
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.
Når du oplader eller kalibrerer et batteri
Når du installerer eller ændrer systemsoftware
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte modeller).
Når der køres Diskdefragmentering på computere med interne harddiske
Når der foretages sikkerhedskopi eller genoprettelse
Ved tilslutning af computeren til en ekstern vekselstrømkilde:
48
Kapitel 6
Strømstyring
Sample