HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 56 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 90
computeren, skifter computeren automatisk til batteristrøm og skærmens lysstyrke nedsættes for at
spare på batteriet. Batteriet i computeren aflades langsomt, når computeren er slukket og ikke er
sluttet til ekstern strøm.
Computerbatteriets levetid varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der
køres på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre
faktorer.
Udtagning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun det batteri, der fulgte med
computeren, og som kan udskiftes af brugeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt
batteri, der er købt hos HP, der må anvendes.
FORSIGTIG:
Hvis du fjerner et batteri, der kan udskiftes af brugeren, og det er den eneste
strømkilde til computeren, risikerer du at miste data. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit
arbejde eller lukke computeren via Windows, før du fjerner batteriet.
1.
Vend computeren med undersiden opad på en plan overflade.
2.
Skyd batteriets udløserknap til siden
(1)
for at frigøre batteriet.
BEMÆRK:
Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.
3.
Drej batteriet opad
(2)
, og tag det ud
(3)
af computeren.
Sådan finder du batterioplysninger
Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du
køre Batterikontrol i HP Support Assistant. For at få adgang til batteriinformation skal du skrive
support
, vælge programmet
HP Support Assistant
fra startskærmen og derefter vælge
Batteri og
ydeevne
.
HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:
Batteritest
Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet
Batteribesparelse
Tip til at spare på batteriet og maksimere batteriets levetid:
46
Kapitel 6
Strømstyring
Sample