HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 55 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 90
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)
Du kan aktivere brugerstartet Dvale eller ændre andre strømindstillinger og timeout under
Strømstyring.
1.
Skriv
strømstyring
på startskærmen, og vælg derefter
Strømstyring
.
2.
Klik på
Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre
.
3.
Klik på
Rediger indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket
.
4.
I området
Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen
skal du vælge
Dvale
.
5.
Klik på
Gem ændringer
.
Når computeren afslutter dvaletilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på
skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har angivet en adgangskode, der skal oplyses ved aktivering, skal du indtaste
din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmbilledet.
Indstille adgangskodebeskyttelse ved vækning
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når
den afslutter slumre- eller dvaletilstand:
1.
Skriv
strømstyring
på startskærmen, og vælg derefter
Strømstyring
.
2.
Klik på
Kræv en adgangskode, når computeren vågner
i venstre rude.
3.
Klik på
Rediger indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket
.
4.
Klik på
Kræv en adgangskode (anbefales)
.
BEMÆRK:
Hvis du har behov for at oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din
nuværende brugerkontoadgangskode, skal du klikke på
Opret eller skift adgangskoden til din
brugerkonto
og derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette
eller ændre en adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.
5.
Klik på
Gem ændringer
.
Brug af batterimåleren og indstillinger af strømstyring
Strømmåleren findes på Windows-skrivebord. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
Hvis du vil have vist resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du
holde markøren over batterimålerikonet på Windows Skrivebord.
Hvis du vil have adgang til Strømstyring, skal du klikke på batterimålerikonet og vælge et
element på listen. Fra startskærmen kan du også skrive
strømstyring
, og derefter vælge
Strømstyring
.
Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet
viser også en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk batterispænding.
Kørsel på batteristrøm
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batteristrøm. Hvis computeren har et opladet batteri installeret, og vekselstrømsadapteren frakobles
Brug af batterimåleren og indstillinger af strømstyring
45
Sample