HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 48 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 90
Tofinger-knibezoom
Tofinger-knibezoom lader dig zoome ind og ud på billeder eller tekst.
Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på skærmen og derefter samle dem.
Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på skærmen og derefter sprede dem.
Rotation (kun udvalgte modeller)
Rotation gør, at du kan dreje elementer, som f.eks. billeder.
Sæt venstre hånds pegefingeren fast på det objekt, du vil rotere. Tag højre hånds pegefinger, og
glid den i en fejende bevægelse fra kl. 12 til kl. 3. Du kan føre rotationen tilbage igen ved at
bevæge højre hånds pegefinger fra klokken 3 til klokken 12.
BEMÆRK:
Rotér er beregnet til specifikke apps, hvor du kan manipulere et objekt eller et billede.
Rotér fungerer måske ikke for alle apps.
38
Kapitel 5
Navigering på skærmen
Sample