HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 47 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 90
Trykke
Brug trykkefunktionen for at foretage et valg på skærmen.
Brug en finger til at trykke på et element på skærmen for at foretage et valg. Dobbelttryk på et
element for at åbne det.
Rulning
Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte markøren opad eller nedad, mod venstre eller højre på
en side eller et billede.
Anbring to fingre på skærmen, og træk dem derefter opad, nedad, mod venstre eller højre.
Brug af bevægelser på berøringsskærmen (kun udvalgte modeller)
37
Sample