HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 45 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 90
Få vist ikonet Tilpas
Den øverste kant stryg giver dig mulighed for at få vist ikonet Customize (tilpas) nederst på
Startskærmen. Med tilpasning kan du flytte, tilpasse størrelse, fastgøre og frigøre apps.
VIGTIGT:
Når et program er aktivt, varierer bevægelsen på øverste kant i forhold til programmet.
Stryg fingeren forsigtigt fra den øverste kant af TouchPad-zonen for at få vist ikonet
Customize
(tilpasning).
Skifte mellem åbne apps
Strygning fra venstre kant viser dine åbne programmer, så du hurtigt kan skifte mellem dem.
Stryg forsigtigt fingeren fra den venstre kant af TouchPad'en.
Brug af TouchPad og bevægelser
35
Sample