HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 32 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 90
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller)
En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske
kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:
Computere (stationære, bærbare, PDA'er)
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
Billedenheder (printer, kamera)
Lydenheder (headset, højttalere)
Mus
Bluetooth-enheder giver peer-to-peer-funktionalitet, så du kan oprette et PAN-netværk (Personal
Area Network) af Bluetooth-enheder. Se Hjælp til Bluetooth-softwaren for at få oplysninger om
konfiguration og brug af Bluetooth-enheder.
Tilslutning til et kabelbaseret netværk
Tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN)
Brug en LAN-forbindelse, hvis du ønsker at slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet
for at arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.
En LAN-forbindelse kræver et 8-bens RJ-45-kabel (netværk).
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
Slut netværkskablet til computerens netværksstik
(1)
.
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik
(2)
eller en router.
BEMÆRK:
Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb
(3)
, der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.
22
Kapitel 3
Tilslutning til et netværk
Sample