HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 30 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 90
Beskyttelse af dit WLAN
Når du opsætter et WLAN eller får adgang til et eksisterende WLAN, skal du altid aktivere
sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket imod uautoriseret adgang. WLAN'er på offentlige
steder (hotspots), som f.eks. i cafeer og lufthavne, yder muligvis ikke nogen form for sikkerhed. Hvis
du er bekymret for din computers sikkerhed, når den er tilsluttet et hotspot, bør du begrænse dine
netværksaktiviteter til e-mails, der ikke er fortrolige, og almindelig internetsurfing.
Trådløse radiosignaler løber uden for netværket, så andre WLAN-enheder kan opfange ubeskyttede
signaler. Tag følgende forholdsregler for at beskytte dit WLAN:
Brug en firewall.
En firewall kontrollerer oplysninger og anmodninger, der sendes til dit netværk, og afviser alle
mistænkelige elementer. Firewalls findes både som software og som hardware. Nogle netværk
bruger en kombination af begge typer.
Anvend trådløs kryptering.
Trådløs kryptering bruger sikkerhedsindstillinger til at kryptere og dekryptere data, der sendes
over netværket. Du kan finde flere oplysninger ved at skrive
hjælp
på startskærmen og derefter
vælge
Hjælp og support
.
Oprettelse af forbindelse til et WLAN
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at oprette forbindelse til WLAN'et:
1.
Sørg for, at WLAN-enheden er tændt. Hvis enheden er tændt, lyser lysdioden for trådløs hvidt.
Hvis lysdioden for trådløs er slukket, skal du trykke på knappen for trådløs.
BEMÆRK:
På visse modeller lyser lysdioden for trådløs gult, når alle trådløse enheder er
slukket.
2.
Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist
amuletterne.
3.
Vælg
Indstillinger
, og klik derefter på ikonet for netværksstatus.
4.
Vælg dit WLAN på listen.
5.
Klik på
Tilslut
.
Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode.
Indtast koden, og klik derefter på
Log på
for at oprette forbindelsen.
BEMÆRK:
Hvis listen ikke indeholder nogen WLAN'er, kan du være uden for rækkevidde af en
trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
BEMÆRK:
Hvis du ikke kan se det WLAN, du vil oprette forbindelse til, skal du højreklikke på
netværksstatusikonet på Windows-skrivebordet og derefter vælge
Åbn Netværks- og
delingscenter
. Klik på
Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk
. Der vises en liste over
valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et
netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
6.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, skal du holde musemarkøren over netværksstatusikonet i
meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.
20
Kapitel 3
Tilslutning til et netværk
Sample