HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 3 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 90
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren
må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge
computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård
overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller
beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød
overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder
temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader som defineret af International Standard for
Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
iii
Sample