HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 23 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 90
Taster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i
kombination med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når der trykkes på
den i kombination med Tasten
b
eller tasten
esc
.
(3)
Windows-tasten
Du vender tilbage til startskærmen fra et åbent program
eller Windows-skrivebord.
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-logotasten igen,
vender du tilbage til den forrige skærm.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
BEMÆRK:
På udvalgte modeller bruges handlingstasten
f5
til at slå funktionen Radiance belyst tastatur til eller fra.
(5)
Tasten
num lock
Aktiverer og deaktiverer det integrerede numeriske
tastatur, når du trykker på tasten kombineret med tasten
fn
.
Skifter mellem de navigationsmæssige og numeriske
funktioner på det integrerede, numeriske tastatur.
(6)
Integreret numerisk tastatur
Når
num lock
er blevet aktiveret, kan det bruges på samme
måde som et eksternt numerisk tastatur.
Foroven
13
Sample