HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 22 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 90
Knapper, højttalere og fingeraftrykslæser (kun udvalgte modeller)
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tænd/sluk-knap
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen
for at tænde den.
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte slumretilstand.
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstand.
FORSIGTIG:
Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-
knappen nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows®-
procedurerne for lukning ikke kan anvendes, skal du holde
tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring. Skriv
strøm
på startskærmen,
og vælg
Indstillinger for strøm og slumretilstand
og derefter
Strøm og slumretilstand
på listen over programmer.
(2)
Højttalere (2)
Leverer lyd.
(3)
Fingeraftrykslæser (kun udvalgte modeller)
Gør det muligt at logge på Windows vha. fingeraftryk i
stedet for med adgangskode.
12
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample