HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 21 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 90
Lysdioder
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for strøm
Tændt: Computeren er tændt.
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen
til skærmen og andre unødvendige komponenter.
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand,
der bruger mindst mulig strøm.
(2)
Lysdiode for lydløs
Gul: Computerens lyd er slået fra.
Slukket: Computerens lyd er slået til.
(3)
Lysdiode for trådløs
Tændt: Der er tændt for en integreret trådløs enhed, f.eks.
en enhed til trådløst lokalnetværk (WLAN), og/eller en
Bluetooth®-enhed.
BEMÆRK:
På visse modeller lyser lysdioden for trådløs
gult, når alle trådløse enheder er slukket.
(4)
Lysdiode for Caps Lock
Tændt: Caps Lock er aktiveret, hvilket får alle taster til at
skifte til store bogstaver.
(5)
Lysdiode for fingeraftrykslæser (kun
udvalgte modeller)
Hvid: Fingerstryg er gennemført.
Gul: Der skete en fejl ved fingerstryget.
Foroven
11
Sample