HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 19 of 90)

Languages: Danish
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 90
Komponent
Beskrivelse
Hvis du vil starte dit webkamera fra startskærmen, skal du
skrive
kamera
på startskærmen og derefter vælge
Kamera
listen med programmer.
(5)
WLAN-antenner (2)*
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLANs)
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart
omkring antennerne holdes fri for forhindringer. Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i
det afsnit af
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
, der gælder for dit land/område. For at åbne denne vejledning skal
du fra startskærmen skrive
support
, og derefter vælge appen
HP Support Assistant
.
Skærm
9
Sample