HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 9 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 93
10
Stvaranje sigurnosnih kopija, vraćanje i oporavak
........................................................................................
72
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
............................................................................
72
Stvaranje HP-ova medija za oporavak
..............................................................................
72
Vraćanje i oporavak
............................................................................................................................
73
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
........................................................
74
Što trebate znati
................................................................................................
74
Oporavak pomoću HP-ove particije za oporavak (samo odabrani modeli)
.......
75
Upotreba HP-ova medija za oporavak
..............................................................
75
Promjena redoslijeda pokretanja računala
........................................................
75
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak
...........................................................................
76
11
Tehnički podaci
.............................................................................................................................................
77
Ulazno napajanje
................................................................................................................................
77
Radno okruženje
................................................................................................................................
77
12
Elektrostatički izboj
.......................................................................................................................................
79
Kazalo
.................................................................................................................................................................
80
ix
Sample