HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 87 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 93
11
Tehnički podaci
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje u
inozemstvo s računalom.
Računalo za napajanje upotrebljava istosmjerni napon, koji može dobivati preko izvora izmjeničnog ili
istosmjernog napajanja. Izvor izmjeničnog napajanja mora imati nazivnu snagu i frekvenciju u
rasponu od 100 do 240 V, 50 – 60 Hz. Iako se računalo može napajati iz samostalnog izvora
napajanja istosmjernim naponom, ono se mora napajati samo prilagodnikom za izmjenični napon ili
istosmjernim napajanjem koje je HP odobrio za upotrebu na ovom računalu.
Računalo može za napajanje koristiti istosmjerni napon unutar sljedećih specifikacija. Radni napon i
struja ovise o platformi.
Ulazno napajanje
Procjena
Radni napon i struja
19,5 V istosmjernog napona pri 2,31 A – 45 W
19,5 V istosmjernog napona pri 3,33 A – 65 W
Utikač istosmjernog napona vanjskog HP
napajanja
NAPOMENA:
ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s međufaznim
naponom ne višim od 240 V rms.
NAPOMENA:
radni napon i jakost struje računala navedeni su na naljepnici s pravnim podacima o
sustavu.
Radno okruženje
Faktor
Metrički
SAD
Temperatura
Uključeno
od 5 °C do 35 °C
od 41 °F do 95 °F
Isključeno
od -20 °C do 60 °C
od -4 °F do 140 °F
Relativna vlažnost
(bez kondenzacije)
Uključeno
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Isključeno
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Najviša visina
(bez pritiska)
Ulazno napajanje
77
Sample