HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 8 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 93
Vraćanje tvrdog diska
........................................................................................................
53
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim modelima)
..........................
56
Prepoznavanje statusa HP 3D DriveGuarda
.....................................................
56
Upotreba defragmentacije diska
........................................................................................
57
Upotreba čišćenja diska
.....................................................................................................
57
Dodavanje ili zamjena memorijskih modula
.......................................................................
57
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
.......................................................................................
60
Čišćenje računala
...............................................................................................................................
60
Postupci čišćenja
...............................................................................................................
61
Čišćenje zaslona (računala All-in-One i prijenosna računala)
...........................
61
Čišćenje bočnih strana i poklopca
.....................................................................
61
Čišćenje dodirne pločice, tipkovnice i miša
.......................................................
62
Putovanje ili transport računala
..........................................................................................................
62
8
Zaštita računala i podataka
.............................................................................................................................
64
Upotreba lozinki
..................................................................................................................................
64
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
............................................................................
65
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS)
.........................................................
65
Korištenje čitača otisaka prstiju (samo određeni modeli)
...................................................................
65
Upotreba programa HP SimplePass (samo odabrani modeli)
...........................................
66
Registriranje otisaka prstiju
...............................................................................
66
Upotreba registriranog otiska prsta za prijavu u sustav Windows
.....................
66
Upotreba sigurnosnog softvera za internet
........................................................................................
66
Upotreba antivirusnog softvera
..........................................................................................
67
Upotreba softverskog vatrozida
.........................................................................................
67
Instalacija softverskih ažuriranja
........................................................................................................
67
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranja
........................................................................
67
Instalacija HP-ovih softverskih ažuriranja i ažuriranja drugih proizvođača
........................
67
Zaštita bežične mreže
........................................................................................................................
68
Stvaranje sigurnosnih kopija softvera i podataka
...............................................................................
68
Upotreba dodatnog sigurnosnog kabela
............................................................................................
68
9
Korištenje softvera Setup Utility (BIOS) i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
............................................
69
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
..........................................................................................
69
Ažuriranje BIOS-a
..............................................................................................................................
69
Utvrđivanje verzije BIOS-a
.................................................................................................
69
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
.........................................................................................
70
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
.......................................................................
70
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
..........................
71
viii
Sample