HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 79 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 93
9
Korištenje softvera Setup Utility (BIOS) i
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Program Setup Utility ili Basic Input/Output System (BIOS) upravlja komuniciranjem između svih
ulaznih i izlaznih uređaja u sustavu (kao što su diskovni pogoni, monitor, tipkovnica, miš i pisač).
Program Setup Utility (BIOS) sadrži postavke raznih vrsta instaliranih uređaja, redoslijed uključivanja
pri pokretanju računala te količinu sistemske i proširene memorije.
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
Da biste pokrenuli Setup Utility (BIOS), uključite ili ponovno pokrenite računalo, brzo pritisnite
esc
, a
potom pritisnite
f10
.
NAPOMENA:
promjene u programu Setup Utility (BIOS) valja provoditi iznimno oprezno. Pogreške
mogu spriječiti pravilno funkcioniranje računala.
Ažuriranje BIOS-a
Na HP-ovu web-mjestu mogu biti dostupne ažurirane verzije BIOS-a.
Većina ažuriranja BIOS-a na HP-ovu web-mjestu zapakirana je u komprimirane datoteke pod
nazivom
SoftPaqs
.
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku Readme.txt s informacijama o instaliranju i otklanjanju
poteškoća s datotekom.
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste utvrdili sadrže li dostupna ažuriranja BIOS-a novije verzije BIOS-a od one trenutno
instalirane na računalu, morate znati koja je verzija BIOS-a trenutno instalirana.
Informacije o verziji BIOS-a (poznatoj i kao
ROM datum
i
System BIOS
) možete prikazati pritiskom na
tipke
fn
+
esc
(ako ste već u sustavu Windows) ili pomoću programa Setup Utility (BIOS).
1.
Pokrenite Setup Utility (BIOS) (pogledajte odjeljak
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
na stranici
69
).
2.
Pomoću tipki sa strelicama odaberite
Glavno
.
3.
Za izlaz iz programa Setup Utility (BIOS) bez spremanja promjena upotrijebite tipke sa
strelicama da biste odabrali
Exit
, odaberite
Exit Discarding Changes
, a zatim pritisnite
enter
.
4.
Odaberite
Da
.
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
69
Sample