HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 75 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 93
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
Lozinka
Funkcija
Korisnička lozinka
Štiti pristup korisničkom računu u sustavu Windows.
Administratorska lozinka
Štiti pristup sadržaju računala na razini administratora.
NAPOMENA:
tu lozinku nije moguće upotrijebiti za pristup
sadržaju programa Setup Utility (BIOS).
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS)
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka
Potrebno ju je unijeti svaki put kada pristupite programu
Setup Utility (BIOS).
Ako zaboravite administratorsku lozinku, nećete moći
pristupiti programu Setup Utility (BIOS).
NAPOMENA:
Administratorska se lozinka može
upotrebljavati umjesto lozinke pri uključivanju.
NAPOMENA:
Administratorska lozinka nije isto što i
administratorska lozinka koja je postavljena u sustavu
Windows niti se prikazuje kada se postavlja, unosi, mijenja ili
briše.
NAPOMENA:
Ako pri prvoj provjeri lozinke upišete lozinku
pri uključivanju, morate upisati administratorsku lozinku za
pristup programu Setup Utility (BIOS).
Lozinka pri uključivanju
Potrebno ju je unijeti prilikom svakog uključivanja ili
ponovnog pokretanja računala.
Ako zaboravite lozinku pri uključivanju, nećete moći
uključiti ni ponovno pokrenuti računalo.
NAPOMENA:
Administratorska se lozinka može
upotrebljavati umjesto lozinke pri uključivanju.
NAPOMENA:
Lozinka pri uključivanju ne prikazuje se
tijekom postavljanja, unosa, promjene ili brisanja.
Da biste postavili, promijenili ili izbrisali administratorsku lozinku ili lozinku pri uključivanju u programu
Setup Utility (BIOS), učinite sljedeće:
1.
Da biste pokrenuli Setup Utility (BIOS), uključite ili ponovno pokrenite računalo, brzo pritisnite
esc
, a potom pritisnite
f10
.
2.
Pomoću tipki sa strelicama odaberite
Sigurnost
, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Vaše će promjene stupiti na snagu kada ponovno pokrenete računalo.
Korištenje čitača otisaka prstiju (samo određeni modeli)
Ugrađeni čitači otisaka prstiju dostupni su samo na nekim modelima računala. Da biste upotrijebili
čitač otiska prstiju, morate na računalu postaviti korisnički račun s lozinkom i zatim prijaviti jedan ili
više otisaka prstiju pomoću softvera HP SimplePass.
Korištenje čitača otisaka prstiju (samo određeni modeli)
65
Sample