HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 71 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 93
suhu krpu za čišćenje od mikrovlakana ili kože (antistatička tkanina bez ulja)
antistatičke maramice
OPREZ:
izbjegavajte sredstva za čišćenje sa snažnim otapalima koja mogu trajno oštetiti računalo.
Ako niste sigurni je li neko sredstvo za čišćenje sigurno za računalo, provjerite sadržaj sredstva da
biste bili sigurni da ne sadrži alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen-klorid ni ugljikovodike.
Vlaknasti materijali, primjerice papirnati ručnici, mogu izgrepsti računalo. S vremenom se u
ogrebotine mogu nataložiti čestice prašine i sredstava za čišćenje.
Postupci čišćenja
Slijedite postupke u ovom odjeljku da biste sigurno očistili svoje računalo.
UPOZORENJE!
Da biste spriječili strujni udar ili oštećenje komponenti, nemojte čistiti računalo dok
je uključeno.
Isključite računalo.
Isključite napajanje izmjeničnom strujom.
Isključite sve vanjske uređaje.
OPREZ:
da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, nemojte raspršivati sredstva za čišćenje
ili tekućine izravno na površinu računala. Tekućina koja padne na površinu može trajno oštetiti
unutarnje komponente.
Čišćenje zaslona (računala All-in-One i prijenosna računala)
Lagano obrišite zaslon pomoću meke krpe bez vlakana navlažene bezalkoholnim sredstvom za
čišćenje stakla. Provjerite je li zaslon suh prije nego što ga zatvorite.
Čišćenje bočnih strana i poklopca
Da biste očistili bočne strane i poklopac, koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenju kožu
navlaženu nekim od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili koristite odgovarajuće jednokratne
maramice.
NAPOMENA:
prilikom čišćenja poklopca računala radite kružne pokrete da biste dodatno uklonili
prašinu i otpatke.
Čišćenje računala
61
Sample