HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 68 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 93
UPOZORENJE!
Radi smanjenja opasnosti od električnog udara i oštećenja opreme, isključite kabel
za napajanje i izvadite sve baterije prije ugradnje memorijskog modula.
OPREZ:
elektrostatički izboj (ESD) može oštetiti elektroničke komponente. Prije početka bilo kojeg
postupka oslobodite se statičkog elektriciteta dodirivanjem uzemljenog metalnog predmeta.
NAPOMENA:
ako dodajete memorijski modul ili zamjenjujete memorijski modul u računalu
pojedinačnim memorijskim modulom, umetnite ga u utor najbliži matičnoj ploči.
NAPOMENA:
za korištenje konfiguracije dvojnog kanala s drugim memorijskim modulom provjerite
jesu li oba memorijska modula identična.
Dodavanje ili zamjena memorijskog modula:
OPREZ:
da biste spriječili gubitak podataka ili nereagiranje sustava:
Prije dodavanja ili izmjene memorijskih modula, isključite računalo. Nemojte vaditi memorijski modul
dok je računalo uključeno, u stanju mirovanja ili hibernacije.
Ako niste sigurni je li računalo isključeno ili je u stanju hibernacije, uključite računalo pritiskom na
gumb za uključivanje i isključivanje. Zatim putem operacijskog sustava isključite računalo.
1.
Spremite svoj rad i isključite računalo.
2.
Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani s računalom.
3.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice s izmjeničnim naponom.
4.
Preokrenite računalo na ravnoj površini.
5.
Izvadite bateriju iz računala (pogledajte odjeljak
Uklanjanje korisnički zamjenjive baterije
na stranici
47
).
6.
Uklonite servisna vratašca s računala.
7.
Ako mijenjate memorijski modul, izvadite postojeći memorijski modul:
a.
Razdvojite hvataljke
(1)
s obje strane memorijskog modula.
Memorijski će modul iskočiti.
58
Poglavlje 7
Održavanje računala
Sample