HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 63 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 93
7
Održavanje računala
Vrlo je važno obavljati redovito održavanje računala kako biste ga zadržali u optimalnom stanju. Ovo
poglavlje sadrži informacije o poboljšavanju performansi računala pokretanjem alata kao što su
Defragmentacija diska i Čišćenje diska. Sadrži i informacije o ažuriranju softvera i upravljačkih
programa, upute za čišćenje računala te savjete za putovanje s računalom.
Poboljšanje performansi
Svatko želi brzo računalo. Obavljanjem redovitih održavanja te upotrebom alata kao što su
Defragmentacija diska i Čišćenje diska možete znatno poboljšati performanse računala. Osim toga,
kako vaše računalo stari, razmotrite ugradnju većih pogona i dodavanje dodatne memorije.
Rukovanje pogonima
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza pri rukovanju pogonima:
Prije uklanjanja ili instaliranja pogona isključite računalo. Ako niste sigurni je li računalo
isključeno ili je u stanju mirovanja ili hibernacije, uključite ga, a zatim isključite.
Prije rukovanja pogonom uklonite statički elektricitet dodirivanjem uzemljene površine.
Ne dodirujte kontakte priključka na prijenosnom pogonu ili na računalu.
Nemojte upotrebljavati prekomjernu silu pri umetanju pogona u njegovo ležište.
Ako se pogon mora poslati poštom, stavite ga u paket s mjehuričastom folijom ili u drugo
prikladno zaštitno pakiranje te paket označite oznakom "LOMLJIVO."
izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. U sigurnosne uređaje s magnetskim poljima
ubrajaju se uređaji za pregled putnika u zračnim lukama i sigurnosne palice. Pokretne trake u
zračnim lukama i slični sigurnosni uređaji kojima se provjera ručna prtljaga koriste rendgenske
zrake, a ne magnetska polja te ne oštećuju pogone.
Izvadite medij iz pogona prije vađenja pogona iz ležišta, putovanja, otpreme ili pohranjivanja
pogona.
Nemojte tipkati na tipkovnicu ni premještati računalo dok optički pogon zapisuje na disk.
Postupak zapisivanja osjetljiv je na vibracije.
Prije pomicanja računala povezanog s vanjskim tvrdim diskom pokrenite stanje mirovanja i
pričekajte da se zaslon isprazni ili pravilno isključite vanjski tvrdi disk.
Vraćanje tvrdog diska
OPREZ:
pogoni su osjetljive komponente računala i njima morate oprezno rukovati. Nemojte
ispustiti pogon, odlagati predmete na njega, izlagati ga tekućinama ili ekstremnoj vlažnosti ili
temperaturi. Za informacije o mjerama opreza pri rukovanju pogonima pogledajte odjeljak
Rukovanje
pogonima
na stranici
53
.
OPREZ:
da biste spriječili gubitak podataka ili nereagiranje sustava:
Prije uklanjanja ili instaliranja pogona isključite računalo. Ako niste sigurni je li računalo isključeno ili
je u stanju mirovanja ili hibernacije, uključite ga, a zatim isključite putem operacijskog sustava.
Poboljšanje performansi
53
Sample