HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 62 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 93
Hibridna grafička kartica i AMD-ova dvoprocesorska grafička
kartica (samo određeni modeli)
Neka računala opremljena su hibridnom grafičkom karticom ili AMD-ovom dvoprocesorskom
grafičkom karticom.
NAPOMENA:
da biste utvrdili je li u računalo ugrađena hibridna grafička kartica ili AMD-ova
dvoprocesorska grafička kartica, pogledajte pomoć za konfiguriranje i softver grafičkog procesora
prijenosnog računala.
I hibridne grafičke kartice i dvoprocesorske grafičke kartice nude dva načina obrade grafike:
način za visoke performanse – aplikacije dodijeljene tom načinu rada koriste grafički procesor
boljih performansi radi postizanja optimalnih performansi
način za uštedu energije – aplikacije dodijeljene tom načinu rada koriste grafički procesor slabijih
performansi radi štednje baterije
Korištenje hibridnih grafičkih kartica (samo određeni modeli)
Hibridna grafička kartica omogućuje izvođenje aplikacija u načinu za visoke performanse ili u načinu
za uštedu energije, ovisno o grafičkim potrebama aplikacije. 3D i igraće aplikacije obično koriste
grafički procesor boljih performansi, a aplikacije manjih grafičkih zahtjeva grafički procesor slabijih
performansi. Način rada koji aplikacija koristi (za visoke performanse ili za uštedu energije) možete
promijeniti na upravljačkoj ploči hibridne grafičke kartice.
NAPOMENA:
zbog hardverskih ograničenja neke aplikacije mogu se koristiti samo u jednom od ta
dva načina rada.
dodatne informacije potražite u softverskoj pomoći hibridne grafičke kartice.
Korištenje dvoprocesorskih grafičkih kartica (samo određeni modeli)
AMD-ove dvoprocesorske grafičke kartice omogućuju korištenje AMD-ova ubrzivačkog čipa uz
zasebnu AMD-ovu grafičku karticu. Kada se omogući AMD-ova dvoprocesorska grafička kartica,
grafičke performanse poboljšavaju se u odnosu na performanse kakve se dobivaju kada se koristi
samo jedan grafički uređaj. To se poboljšanje odnosi na aplikacije koje koriste verziju 10 ili 11
tehnologije DirectX (DX10 i DX11) u prikazu preko cijelog zaslona. Uz prikaz u prozoru i uz aplikacije
koje ne podržavaju DX10/11 sustav funkcionira slično kao s hibridnom grafičkom karticom.
dodatne informacije potražite u softverskoj pomoći za AMD-ovu dvoprocesorsku grafičku karticu.
52
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample