HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 58 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 93
Ušteda energije baterije
Savjeti za štednju baterije i maksimalno produljenje njenog vijeka trajanja:
Smanjite osvjetljenje zaslona.
Pod Mogućnosti napajanja odaberite postavku
Ušteda energije
.
Bateriju koju korisnik može zamijeniti uklonite iz računala ako ga nećete koristiti ili puniti više od
2 tjedna.
Isključite bežične uređaje kada ih ne upotrebljavate.
odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite,
primjerice vanjski tvrdi disk priključen na USB priključak
Zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte.
prije prestanka rada pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za računalo dosegne nisku ili kritičnu razinu napunjenosti,
dolazi do sljedećeg:
žaruljica baterije (samo odabrani modeli) označava nisku ili kritičnu razinu napunjenosti baterije
– ili –
ikona mjerača napajanja na radnoj površini sustava Windows prikazuje obavijest o niskoj ili
kritičnoj razini baterije
NAPOMENA:
dodatne informacije o mjeraču napajanja potražite u odjeljku
Korištenje mjerača
napajanja i postavki napajanja
na stranici
46
.
Računalo poduzima sljedeće aktivnosti za kritičnu razinu napunjenosti baterije:
ako je hibernacija onemogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će
nakratko ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i izgubiti sve podatke koji nisu bili
spremljeni
ako je hibernacija omogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će
pokrenuti stanje hibernacije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
priključite prilagodnik za izmjenični napon
Priključite dodatni priključni uređaj ili uređaj za proširenje.
priključite dodatni strujni prilagodnik kupljen kao dodatak od tvrtke HP
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Spremite svoj rad i isključite računalo.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja
hibernacije
Kad računalo nema dovoljno energije za izlaz iz stanja hibernacije, slijedite ove korake:
48
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample