HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 54 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 93
Korištenje glasovne navigacije (samo odabrani modeli)
Pomoću glasa stvarajte i uređujte dokumente i e-poštu, pokrećite aplikacije, otvarajte datoteke,
pretražujte Internet i objavljujte na društvenim mrežama. Pomoću softvera za prepoznavanje glasa
Dragon i ugrađenog mikrofona na računalu možete brzo i jednostavno bilježiti svoje misli i ideje.
Računalo je opremljeno softverom Dragon Notes ili Dragon Assistant. Da biste saznali koja je verzija
instalirana na vašem računalu, pogledajte
Pronalaženje softvera
na stranici
5
.
Za pokretanje softvera za glasovnu navigaciju:
1.
Na početnom zaslonu upišite
dragon
, a zatim odaberite
Dragon Notes
ili
Dragon Assistant
.
2.
Za postavljanje i početak korištenja glasovne navigacije slijedite upute na zaslonu.
44
Poglavlje 5
Navigacija po zaslonu
Sample