HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 24 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 93
Donja strana
Komponenta
Opis
(1)
Servisna vratašca
Omogućuju pristup ležištu za tvrdi disk, utoru za
modul za bežični LAN (WLAN) i utorima za
memorijske module.
OPREZ:
da biste spriječili nereagiranje sustava,
modul za bežičnu vezu zamijenite isključivo modulom
za bežičnu vezu koji je vladina agencija koja donosi
propise o bežičnim uređajima u vašoj zemlji ili regiji
odobrila za korištenje u računalu. Ako se nakon
zamjene modula pojavi poruka upozorenja, izvadite
modul da biste vratili funkcije računala, a zatim se
obratite tehničkoj podršci putem Pomoći i podrške. Na
početnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim odaberite
Pomoć i podrška
.
(2)
Odjeljak za bateriju
Sadrži bateriju.
(3)
Ventilacijski otvori (4)
Omogućuje strujanje zraka za hlađenje unutarnjih
komponenti.
NAPOMENA:
ventilator računala pokreće se
automatski radi hlađenja unutarnjih komponenti i
sprječavanja pregrijavanja. Normalno je da se
unutarnji ventilator uključuje i isključuje tijekom
uobičajenog rada.
(4)
Zasun za oslobađanje baterije
Služi za oslobađanje baterije.
(5)
HP-ov niskotonski zvučnik s trostrukom
refleksijom niskih tonova
Omogućuje snažniji zvuk basa.
14
Poglavlje 2
Upoznavanje računala
Sample